กศน.จังหวัดภูเก็ต
 

  
 
  
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต

จัดนิทรรศการและเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ผู้บริหาร กศน.อำเภอเมืองภูเก็ต ,กศน.อำเภอถลาง นำคณะข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา กศน. จัดนิทรรศการและเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด  เข้าชม :  [114]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
นายศรีรัช เกตุเมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นิเทศการจัดการศึกษาต่อเนื่องโครงการสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ   24 / มิ.ย. / 2562  เข้าชม :  [98]
เยี่ยมกลุ่มการจัดการเรียนการสอน ของนักศึกษา ม.ปลาย กศน.ตำบลตลาดใหญ่  21 / มิ.ย. / 2562  เข้าชม :  [119]
ร่วมประชุมขับเคลื่อนการจัดกิจกรรม กศน. ตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ไตรมาสที่ 3-4 (ภาคใต้)   24 / พ.ค. / 2562  เข้าชม :  [158]
อบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้าตามแนวทางศาสตร์พระราชา  23 / พ.ค. / 2562  เข้าชม :  [108]

 
7 / ก.พ. / 2561 : ทดสอบหมวดหมู่
กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
กศน.ภูก็ตร่วจัดกิจกรรม \"วันเด็ก 61 \" บริเวณศาลากลางจังหวัดภูเก็ต   เข้าชม :  [429]
16 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสันพันธ์/กิจกรรม
กิจกรรมเฉลิมพระเกียติวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามาหาราช
บุคคลากร และ นักศึกษา กศน.อำเภอเมือง ภูเก็ต ราวมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 58   เข้าชม :  [1027]
2 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสันพันธ์/กิจกรรม
กศน.ตำบลป่าตองเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์
วันที่ ๓๐ พ.ย. ๕๘ - ๑ ธ.ค. ๕๘ เข้าร่วมประชุมการพัฒนาเว๊ปไซต์ ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัด  เข้าชม :  [377]
2 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสันพันธ์/กิจกรรม
ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอกะทู้ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บไซต์
วันที่ ๓๐ พ.ย. ๕๘ - ๑ ธ.ค. ๕๘ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดและกศน.ตำบล ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต  เข้าชม :  [310]
 

 

  

 

 

แผนที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต
 
          

 

 
หนังสื่อจาก สำนักงาน กศน.