กศน.จังหวัดภูเก็ต
 

  
 
  
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต

ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2562
วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ตจัดประชุมประจำเดือนธันวาคม เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานตามนโยบาย สำนักงาน กศน.และชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน.WOW รวมถึงภารกิจงานอื่นๆ   เข้าชม :  [16]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
จัดการแข่งขัน คัดเลือกนักกีฬา ในประเภทต่างๆ  28 / พ.ย. / 2562  เข้าชม :  [19]
ลงพื้นที่นิเทศการเรียนการสอนนแบบพบกลุ่ม ของ กศน.ตำบลวิชิต (ครูจริยา อาดำ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปลาย  28 / พ.ย. / 2562  เข้าชม :  [23]
ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมวิเคราะห์ ร่วมสังเคราะห์  21 / พ.ย. / 2562  เข้าชม :  [22]
\"ลุยถึงที่ รุกถึงถิ่น เพื่อการพัฒนางานที่ยั่งยืน\"  20 / พ.ย. / 2562  เข้าชม :  [26]

 
16 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสันพันธ์/กิจกรรม
กิจกรรมเฉลิมพระเกียติวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามาหาราช
บุคคลากร และ นักศึกษา กศน.อำเภอเมือง ภูเก็ต ราวมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 58   เข้าชม :  [1148]
2 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสันพันธ์/กิจกรรม
กศน.ตำบลป่าตองเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์
วันที่ ๓๐ พ.ย. ๕๘ - ๑ ธ.ค. ๕๘ เข้าร่วมประชุมการพัฒนาเว๊ปไซต์ ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัด  เข้าชม :  [428]
2 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสันพันธ์/กิจกรรม
ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอกะทู้ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บไซต์
วันที่ ๓๐ พ.ย. ๕๘ - ๑ ธ.ค. ๕๘ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดและกศน.ตำบล ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต  เข้าชม :  [336]
2 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสันพันธ์/กิจกรรม
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำเวบไซต์ และสื่อข้อมูลสารสนเทศ กศน.ตำบล เพื่อพัฒนาระบบ
กศน.ตำบลราไวย์ ร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำเวบไซต์ และสื่อข้อมูลสารสนเทศ กศน.ตำบล เพื่อพัฒนาระบบ  เข้าชม :  [183]
 

 
 

 
 


 


แผนที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต
 
          

 
หนังสื่อจาก สำนักงาน กศน.