[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
  
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
7 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 8 กันยายน วันที่ ระลึกสากลแห่งดารเรู้หนังสือ
วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ตรงกับวันที่ 8 กันยายน ของทุกปี
เข้าชม : [777]
1 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมใช้สิทธิออกเสียงประชามติ
ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559
เข้าชม : [520]
14 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 13 มิ.ย 2559 สำนักงงานกศน.จังหวัดภูเก็ต โดย กศน.อำเภอถลาง และศูนย์ฝึกอาชีพฯชุมพร ร่วมจัดนิทรรศการ เนื่องในงานวันเปิดศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นำเสนอใน หัวขอ \\\"นาผืนสุดท้ายของจังหวัดภูเก็ต\\\" โดยมี ท่านผูว่าราชการจังหวัดภูเก้ตนำเสนอแก่ ท่านนายกรัฐมนตรี ได้รับความชื่มชมและเป็นที่สนใจของผู้เข้าร่วมงาน เป็นอย่างมาก
เข้าชม : [950]
14 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 13 มิ.ย. 2559 กศน.จ.ภูเก็ตเปิดศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง 17 ตำบล
โดยในแต่ละ ตำบล ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมหลักปรัชญาของเศณษฐกิจจพอเพียง และมีวิทยากรให้ความรู้ มีนักศึกษา ประชาชน ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
เข้าชม : [953]
9 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา ,นักศึกษา กศน.จ.ภูเก็ต ร่วมโครงการ ประชารัฐรวมใจรักษาหาดไว้เทิดไท้องค์ราชัน ณ หาดสุรินทร์ ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
วันที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา ,นักศึกษา กศน.จ.ภูเก็ต ร่วมโครงการ ประชารัฐรวมใจรักษาหาดไว้เทิดไท้องค์ราชัน ณ หาดสุรินทร์ ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดย กศน.จ.ภูเก็ต จัดกิจรรมกีฬาพื้นบ
เข้าชม : [686]
25 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 นายนิโอะ นิมุ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุม คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการจัดการศึกษา โดยมีพลเรือเอกสุรินทร์ เริงอารมณ์ ทำหน้าที่ประธาน
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ รัฐสภา3 กทม.
เข้าชม : [582]
10 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี มาให้แนวคิดในการดำเนินงานกับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
โดยมีท่าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายประเจียด อักษรธรรมกุลเข้าร่วมประชุม ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
เข้าชม : [458]
10 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ กศน.จังหวัดภูเก็ต ต้อนรับ ท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายกำจร ตติยกวี ,ท่านเลขาธิการ กศน. นายสุรพงษ์ จำจด และคณะ ในการตรวจเยี่ยม ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" กศน.อำเภอกะทู้
ณ กศน.อำเภกะทู้
เข้าชม : [451]
10 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.00 น. กศน.จังหวัดภูเก็ต ร่วมต้อนรับ คณะผู้เข้าประชุมภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Changwon/UNESCO/ONIE Conference)
ณ สนามบินนานาชาติภูเก็ต
เข้าชม : [371]
27 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ตจัดประชุมชี้แจงการปรับปรุงและเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การดำเนินงานตามหลักสูตรฯ 2551
ณ โรงแรมแกรมสุพิชฌาย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดย ได้รับเกียรติ จาก ท่านเสถียร เพ็ญภักดี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพังงา เป็นวิทยากรในการให้ความรู้
เข้าชม : [353]
22 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมชี้แจง คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้ ภาษาไทย สำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษชาวเล
วันที่ 22 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมอันดามัน สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต จัดโดย กลุ่มเป้าหมายพิเศษ สำนักงาน กศน.
เข้าชม : [370]
25 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วม ประชุมสัมนา โครงการพัฒนาภูเก็ตให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้
ณ ห้องฉายภาพยนตร์ อาคาร ๕ A มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙
เข้าชม : [328]
23 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายนิโอะ นิมุ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายนุกูล สุวรรณรัตน์ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายอาสายุวกาชาด ฯ กศน.อำเภอกะทู้
เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์วิจัยพันธ์ยาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต จัดโดย กศน.อำเภอกะทู้ มีนักศุึกษา เข้าร่วมทั้งสิ้น 75 คน ทั้ง 3 ระดับ คือ ประถม ม.ต้น ม.ปลาย
เข้าชม : [713]
15 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2559
โดย นายนิโอะ นิมุ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมอันดามัน เวลา 09.30 น.
เข้าชม : [380]
4 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ตจัดประชุมชี้แจงการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการกรอกข้อมูลระบบฐานข้อมูล เพื่อบริหารจัดการ
เมือ่วันที่ 3 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมอันดามัน ประจำปีงบประมาณ 2559
เข้าชม : [672]
24 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ตนำโดย นายนิโอะ นิมุ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต และคณะ รับการตรวจราชการจาก นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ กศน.อำเภอเมืองภูเก็ต
ตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ
เข้าชม : [463]
10 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายนิโอะ นิมุ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภุเก็ต ประชุมคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตไทย
วันที่ 10 ก.พ.59 ณ สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ วาระสำคัญ คือ ร่างพรบส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
เข้าชม : [1574]
10 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภู้เก็ต เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นฯ
ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการทุจริต สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2559
เข้าชม : [307]
1 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2559 นายนิโอะ นิมุ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุมวิชาการ
\"การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร\" ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่
เข้าชม : [283]
25 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เมือวันที่ 23 มกราคม 2559 สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ตร่วมจัดนิทรรศการ ในกิจกรรม \\\"มหกรรมทักษะชีวิต\\\"
ร่วมกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ณ สวนสาธารณะสะพายหิน โดยแต่ละซุมจะมีกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะชีวิตให้แก่ เด็ก นักเรียน และผู้สนใจ
เข้าชม : [328]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/12 ->
<< 10 11 12 >>