[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
  
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
10 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อถวายภัตตาหาร แด่พระภิกษุ สามเณร ในวันสอบบาลีสนามหลวง
วันที่ 5 มีนาคม​ 2564​ เวลา 13.00 น. นางคนึงนิจ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับตัวแทนจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อถวายภัตตาหาร แด่พระภิกษุ สามเณร
เข้าชม : [61]
10 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
วันที่ 5 มีนาคม​ 2564​ เวลา 10.00 น. นางคนึงนิจ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต (เลขานุการฝ่ายจัดเตรียมอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม) ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อเตรียมความพ
เข้าชม : [58]
10 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกะทู้ ในการจัดโครงการ \"ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการหุงข้าวด้วยกะทะใบบัวและการทำอาหารจานด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต\" (กศน.ตำบลป่าตอง)
วันที่ 5 มีนาคม​ 2564​ เวลา 08.30 น. นางคนึงนิจ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางสาวจุฬีย์ภรณ์ อมิตรสูญ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ ติดตาม ให้กำลังใจ แก่ผู้บริหาร และบุคลากร กศน.อำเภอกะทู้
เข้าชม : [67]
10 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางคนึงนิจ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ ผู้บริหาร และบุคลากร กศน.อำเภอกะทู้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่ชุมชน ในงานกาชาดประจำปี ของดีภูเก็ต
วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 17.00-21.00 น. นางคนึงนิจ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ ผู้บริหาร และบุคลากร กศน.อำเภอกะทู้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่ชุมชน ในงานกาชาดประจำปี ของดีภูเก็ต เป็นวันที่ 3 ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการส
เข้าชม : [97]
10 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมต้อนรับ และรับการตรวจราชการ จาก นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางคนึงนิจ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายศักดา ประชุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ตและบุคลากร ร่วมต้อนรับ และรับการตรวจราชการ จาก นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ
เข้าชม : [91]
3 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่ชุมชน
วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 - 21.00 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต โดยนางคนึงนิจ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต นำบุคลากร จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่ชุมชน ในงานกาชาดประจำปีของดีภูเก็ต เป็นวันที่ 2 ซึ่งกิจกรรมวันนี้ประกอบด้วย การ
เข้าชม : [93]
2 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบธ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร \"พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย\"
วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. นางคนึงนิจ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบธ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร \"พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย\" ณ ห้องประชุม
เข้าชม : [111]
2 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางคนึงนิจ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานกาชาดประจำปี ของดีภูเก็ต
วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 19.00 น. นางคนึงนิจ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานกาชาดประจำปี ของดีภูเก็ต ณ เวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมืองภูเก็ต พร้อมทั้งจัด กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่ชุมชน การดำเนินงานการศึกษาขั้นพ
เข้าชม : [105]
2 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
\"กศน.เคาะประตู รุกถึงที่ ลุยถึงถิ่น ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง\"
วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต นางคนึงนิจ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต นำคณะผู้บริหาร ครู กศน.ตำบลและผู้เกี่ยสวข้อง จัดกิจกรรม \"กศน.เคาะประตู รุกถึงที่ ลุยถึงถิ่น ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง\" ณ ชุมชน
เข้าชม : [89]
2 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดโครงการ \"กศน.ตำบล สัญจร\" ประจำปีงบประมาณ 2564
จัดโครงการ \"กศน.ตำบล สัญจร\" ประจำปีงบประมาณ 2564
เข้าชม : [89]
2 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าแถวเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. นางคนึงนิจ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดภูเก็ต นำบุคลากรในสังกัด เข้าแถวเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งให้โอวาท และนโยบายในการดำเนินงาน ณ สำนักงาน กศน.จังหว
เข้าชม : [84]
16 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
“กศน. เคาะประตู รุกถึงที่ ลุยถึงถิ่น ไม่ทิ้งใคร...ไว้ข้างหลัง”
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 - 17.00 น. นางคนึงนิจ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ ครู กศน.ตำบล และบุคลากร ในสังกัดลงพื้นที่ “กศน. เคาะประตู รุกถึงที่ ลุยถึงถิ่น ไม่ทิ้งใคร...ไว้ข้างหลัง” ของ
เข้าชม : [106]
16 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
“กศน.เคาะประตู รุกถึงที่ ลุยถึงถิ่น ไม่ทิ้งใคร...ไว้ข้างหลัง”
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม นายอำเภอเมืองภูเก็ต ให้เกียรติปล่อยขบวน “กศน.เคาะประตู รุกถึงที่ ลุยถึงถิ่น ไม่ทิ้งใคร...ไว้ข้างหลัง” ตามนโยบายของ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในโครงการ \"เกาะ
เข้าชม : [177]
16 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ กศน.ตำบลสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3/2564 ณ กศน.ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. - 10.30 น. นางคนึงนิจ เกตุแก้ว ผู้อำนวยกาสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ และครู กศน.ตำบลในสังกัด เข้าร่วมโครงการ กศน.ตำบลสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3/2564 ณ กศน.ตำบลเกาะแก้ว อำเ
เข้าชม : [131]
29 / ม.ค. / 2564 : ประกาศ/รับสมัคร
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
เข้าชม : [157]
15 / ม.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นางคนึงนิจ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด​ภูเก็ต​ ให้การสัมภาษณ์​ผ่านรายการภูเก็ตสมาร์ทนิวส์ การดำเนินโรงครัวสนามจังหวัด​ภูเก็ต​
วันที่ 14 มกราคม 2564 นางคนึงนิจ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด​ภูเก็ต​ ให้การสัมภาษณ์​ผ่านรายการภูเก็ตสมาร์ทนิวส์ การดำเนินโรงครัวสนามจังหวัด​ภูเก็ต​ ตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ริเริ่ม และ
เข้าชม : [177]
30 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
30 ธ.ค. 63 เวลา 10.00 น. นายยกเหล่าการชาดพร้อมคณะ ร่วมมอบของและให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน โรงครัวสนามจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายยกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย บุคลากรเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต มอบสิ่งของ แก่โรงครัวสนามจังหวัดภูเก็ต โดย นางคนึงนิจ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วย ผู้บริหารและบุคลากร กศน.อำเภอถลาง รับม
เข้าชม : [184]
30 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
29 ธ.ค. 63 เวลา 16.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหัดภูเก็ตเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ปฏิบัติงาน ณโรงครัวสนามจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 16.30 น. นางคนึงนิจ เกตุแก้ว เยี่ยมให้กำลังใจ และร่วมทำเมนูอาหารจ่านด่วน และหุงข้าวด้วยกะทะในบัว ณโรงครัวสนามจังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งนี้ให้การตอนรับ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยม การปฎิบัติงานโรงครั
เข้าชม : [180]
30 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
29 ธ.ค. 63 เวลา 12.00 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ตบริจาคปลากระป๋อง ให้แก่โรงครัวสนามจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น. นางคนึงนิจ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยบุคลากร กศน.จังหวัดภูเก็ต มอบปลากระป๋อง แก่โรงครัวสนามจังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งให้กำลังใจ แก่ ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา กศน.อำเภอถลาง นำการหุงข้าวด
เข้าชม : [137]
30 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
29 ธ.ค. 63 เวลา 10.00 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต มอบเงินบริจาคช่วยกาชาดจังหวัดภูเก็ต โดยท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น.สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต นำโดย นางคนึงนิจ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต มอบเงินบริจาคช่วยกาชาดจังหวัดภูเก็ต โดยท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต และท่านรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ณ ศาลากลางจังหวัดภู
เข้าชม : [151]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>