[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
  
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
28 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดการแข่งขัน คัดเลือกนักกีฬา ในประเภทต่างๆ
สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต จัดการแข่งขัน คัดเลือกนักกีฬา ในประเภทต่างๆ ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ และเปตอง เพื่อเป็นตัวแทนนักกีฬาของสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต
เข้าชม : [351]
28 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงพื้นที่นิเทศการเรียนการสอนนแบบพบกลุ่ม ของ กศน.ตำบลวิชิต (ครูจริยา อาดำ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปลาย
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายศรีรัช เกตุเมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่นิเทศการเรียนการสอนนแบบพบกลุ่ม
เข้าชม : [184]
21 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมวิเคราะห์ ร่วมสังเคราะห์
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายศรีรัช เกตุเมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ กศน.ตำบลตลาดใหญ่ สังกัด กศน.อ.เมืองภูเก็ต นิเทศการจัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่ม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ครู กศน.ตำบลและน
เข้าชม : [213]
20 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
\"ลุยถึงที่ รุกถึงถิ่น เพื่อการพัฒนางานที่ยั่งยืน\"
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายศรีรัช เกตุเมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวธัญญ์วรัศม์ นุ้ยธิติกุล เจ้าพนักงานธุรการ ลงพื้นที่นิเทศ การดำเนินงานห้องสมุดเคลื่อนที่ชาวตลาด
เข้าชม : [179]
19 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
`ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ \"อส ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต\"
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.30 น. นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ \"อส ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต\" โดยกองบังคับการกองอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต จัดสายตรวจจักรยานเพื่อรักษาความปล
เข้าชม : [197]
19 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ภูเก็ต พริกโฉมการพัฒนางาน สู่ กศน. WOW
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางสาวราตรี ตันทวานิชศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ, นายศรีรัช เกตุเมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวจุฬีย์ภรณ์ อมิตรสูญ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ปรึกษาหารือร่วม
เข้าชม : [353]
15 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2562 วิทยาเขตภูเก็ต ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2562 วิทยาเขตภูเก็ต โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เข้าชม : [267]
14 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษา ณ กศน.อำเภอเมืองภูเก็ต
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวราตรี ตันทวานิช, นายศรีรัช เกตุเมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ,นางสมจิต พลายด้วง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน บัญ
เข้าชม : [196]
13 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วม เสวนา สภากาแฟยามเช้าสัญจร ครั้งที่ 2/2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูก็ต
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.00 น. นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวักภูเก็ต พร้อมด้วย ข้าราชการ บุคลากรเข้าร่วม เสวนา สภากาแฟยามเช้าสัญจร ครั้งที่ 2/2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูก็ต
เข้าชม : [175]
13 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษา ณ กศน.อำเภอถลาง
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายศักดา ประชุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ตนางสาวราตรี ตันทวานิช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ,นางสมจิต พลายด้วง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ พร้อมด้
เข้าชม : [203]
12 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษา ณ กศน.อำเภอกะทู้
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวราตรี ตันทวานิช ,นายศรีรัช เกตุเมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ,นางสมจิต พลายด้วง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน บัญชีและพั
เข้าชม : [207]
7 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม และเป็นกำลังใจ ในการดำเนินงานแก่ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่สังกัด กศน.อำเภอถลาง
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายศักดา ประชุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต ,นางสาวราตรี ตันทวานิช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ นางสาวธัญญ์วรัศม์ นุ้ยธิติกุล เจ้าพนักงานธุรการ ลง
เข้าชม : [252]
5 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในโครงการอบรมแนวทางการประกอบอาชีพยุคไทยแลนด์ 4.0 นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองภูเก็ตและพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม กศน.อ.เมื
เข้าชม : [164]
4 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและเป็นกำลังวใจแก่บุคลากเจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอกะทู้
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายศักดา ประชุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต ,นางสาวราตรี ตันทวานิช, นายศรีรัช เกตุเมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ นางสาวสุพัตรา ละงู นักเทคโนโ
เข้าชม : [251]
29 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ตเข้ารายงานตัวต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 29 ตุลาคม 2562 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ตเข้ารายงานตัวต่อท่านนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และท่านนายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
เข้าชม : [298]
24 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมรับนโยบายการดำเนินงาน โดยนางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต
วันที่ 24 ตุลาคม 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต ประชุมรับนโยบายการดำเนินงาน ของสำนักงาน กศน.โดยนางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต และให้แนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมก
เข้าชม : [244]
23 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ชาว กศน.จังหวัดภูเก็ต ร่วมต้อนรับ นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต
วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ชาว กศน.จังหวัดภูเก็ต ขอต้อนรับ นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต ด้วยความยินดียิ่ง
เข้าชม : [318]
26 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดนิทรรศการและเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ผู้บริหาร กศน.อำเภอเมืองภูเก็ต ,กศน.อำเภอถลาง นำคณะข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา กศน. จัดนิทรรศการและเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
เข้าชม : [591]
24 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายศรีรัช เกตุเมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นิเทศการจัดการศึกษาต่อเนื่องโครงการสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ
นายศรีรัช เกตุเมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นิเทศการจัดการศึกษาต่อเนื่องโครงการสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ โดย กศน.ตำบลเกาะแก้ว กศน.อำเภอเมืองภูเก็ต ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 4 ตำบลเกาะแก้ว
เข้าชม : [297]
21 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
เยี่ยมกลุ่มการจัดการเรียนการสอน ของนักศึกษา ม.ปลาย กศน.ตำบลตลาดใหญ่
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น.นางนภา จิโภาส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ดร.ศรีรัช เกตุเมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เยี่ยมกลุ่มการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับ ม.ปลาย กศน.ตำบลตลาดใหญ่ กศน.เมืองภูเก็ต
เข้าชม : [285]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>