กศน.จังหวัดภูเก็ต
 
 
  
 
  

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดภูเก็ต

33 / 44 ถนนดำรง
ตำบลตลาดใหญ่
อำเภอเมืองภูเก็ต 
จังหวัดภูเก็ต
โทร 0 7622 1801,0 7622 3308 
โทรสาร 0 7622 3308
Facbook https://www.facebook.com/phuketnfe
E-mail phuketnfe@hotmail.com , Phuketnfe83000@gmail.com

 

สุพัตรา ละงุ : ผู้ดูแลระบบ สุพัตรา ละงู :  ผู้ดูแลระบบเข้าชม : 1412