หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพบสื่อมวลชน