.

 

 

กศน.ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  ยินดีต้อนรับ 

 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างในกิจกรรมของ กศน.ตำบลฉลองที่จัดไปแล้ว ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ��������������������� 
���������������������
 

 ผู้บริหารสถานศึกษา


นางสาวลลินทพิพย์  ศุภพฤกษ์
ผอ.กศน.อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

บุคลากรทางการศึกษา

     
 นางสาวประไพ  สิทธิเดช
หัวหน้า กศน.ตำบลฉลอง
 นาง.............. ........
ครูชำนาญการ
 นางสาว......... .........
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

 

ลูกจ้างประจำ

     
 นาย......... ............
พนักงาน.........
 นาง.............. ........
พนักงาน.........
 นางสาว......... .........
พนักงาน........

 

 

พนักงานราชการ

     
 นาย......... ............
ครูอาสาสมัคร กศน.
 นาง.............. ........
ครูอาสาฯ ปอเนาะ
 นางสาว......... .........
ครู ศรช.

 

 

ลูกจ้างเหมาบริการ

     
 นาย......... ............
บรรณารักษ์
 นาง.............. ........
ครูประจำกลุ่มพิเศษ
 นางสาว......... .........
พนักงาน..........

 

 

 

นางขวัญใจ  ศุภทรัพย์

ครูชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอเมืองภูเก็ต

นางสาวประไพ  สิทธิเดช 

หัวหน้า กศน.ตำบลฉลอง

 

นางสาวรอกีย๊ะ  หล้าดี

ครู กศน.ตำบลฉลอง/

ศรช.โคกโตนด

สายด่วน
ศูนย์รวมสื่อ
SchoolNet
ห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์ ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาสัย สำนักบริหารงานการศึกษา
You-Learning
ETV
สถานีวิทยุศึกษา
อินเตอร์เน็ตสร้างสรรค์และปลอดภัย

 

 
 
 
 
กศน.ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
หมู่ที่ 4 ตำบลฉลอง อำเภอเมือง ภูเก็ต
Tel : 081-9686432  Fax : 076-240440
Email : phuket@nfe.go.th