หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

 

ขอเชิญร่วมการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ลอยกระทง ประจำปี 2558 ในวันที่ 25              พฤศจิกายน  2558

เข้าสู่ระบบ >>     [กศน.จังหวัด]     [กศน.อำเภอ]     [กศน.ตำบล]  
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง >>     [คู่มือการดำเนินงาน]     [แบบสำรวจ]     [แบบประเมิน]     [ตัวอย่างแบบประเมิน]     [17กลุ่มเป้าหมาย]     [61หลักสูตรอาชีพ]

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
ค่ายอบรมแกนนำนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองภูเก็ต ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด"เทิดไท้องค์ราชัน" ประจำปี 2557
ทุกคนร่วมใจกันคะ
ความสามัคคี เป็นพลังที่เข้มแข็ง
ร่วมปลูกป่าเนื่องในวันแม่แห่งชาติ