.

  ยินดีต้อนรับ  ศรช โคกโตนด  กศน ตำบลฉลอง  อำเภอเมือง  ภูเก็ต

 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก     
 

 ผู้บริหารสถานศึกษา


นางสาวลลินทิพย์   ศุภพฤกษ์

ผอ.กศน.อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต

บุคลากรทางการศึกษา

     
 นาย......... ............
ครูชำนาญการพิเศษ
 นางสาวรอกีย๊ะ  หล้าดี
ครู กศน ตำบล
 นางสาว......... .........
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

 

ลูกจ้างประจำ

     
 นาย......... ............
พนักงาน.........
 นาง.............. ........
พนักงาน.........
 นางสาว......... .........
พนักงาน........

 

 

พนักงานราชการ

     
 นาย......... ............
ครูอาสาสมัคร กศน.
 นาง.............. ........
ครูอาสาฯ ปอเนาะ
 นางสาว......... .........
ครู ศรช.

 

 

ลูกจ้างเหมาบริการ

     
 นาย......... ............
บรรณารักษ์
 นาง.............. ........
ครูประจำกลุ่มพิเศษ
 นางสาว......... .........
พนักงาน..........

 

 

 

นายสุรเชษฐ์ สุนทรากร
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองภูเก็ต

นางสาวพัชญ์นันท์ ดิษฐาภรณ์
ครู กศน.ตำบลฉลอง  

 

 

 

สายด่วน
ศูนย์รวมสื่อ
SchoolNet
ห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์ ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาสัย สำนักบริหารงานการศึกษา
You-Learning
ETV
สถานีวิทยุศึกษา
อินเตอร์เน็ตสร้างสรรค์และปลอดภัย
 
 
กุมภาพันธ์ 2567
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
 
 
กศน.ตำบล.ฉลอง ศรช โคกโตนด อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จัหวัดภูเก็ต
Tel : 081 7979622  Fax : 076-211277
Email : radeedeeka@gmail.com