เรื่อง  หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกาาตามข้อกำหนดออกตามข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 ฯ
วัน เวลา ส่ง  2021-10-1416:40:21
จาก  กลุ่มอำนวยการ
ที่ ศธ  0210.56/914

 เอกสารตามที่แนบ   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1