เรื่อง  คะแนเฉลี่ยระดับประเทศและค่าขีดจำกัดล่างของการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกาา 2563
วัน เวลา ส่ง  2021-11-2415:12:14
จาก  กลุ่มอำนวยการ
ที่ ศธ  0210.56/1023

 เอกสารตามที่แนบ   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1