เรื่อง  จัดงาน สัปดาห์สร้างสุข กศน.สร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ให้แก่ประชาชน
วัน เวลา ส่ง  2022-12-0618:18:32
จาก  กลุ่มอำนวยการ
ที่ ศธ  0210.56/958

 เอกสารตามที่แนบ   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1