เรื่อง  แนวปฏิบัติการรับนักเรียนในดรงเรียนที่อยู่ในเกณฑ์การศึกาาภาคบังคับเพื่อเข้าศึกษาในสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้
วัน เวลา ส่ง  2023-11-2215:44:20
จาก  กลุ่มอำนวยการ
ที่ ศธ  07071/675

 เอกสารตามที่แนบ   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1