:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การดำเนินงานจัดกิจกรรมฝึกอาชีพสำหรับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
วันเดือนปี 23 ก.ค. 2564 เมื่อเวลา 11:44:13
จาก กศน.อำเภอกะทู้
ที่ ศธ 0210.5602/371

 การดำเนินงานจัดกิจกรรมฝึกอาชีพสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด19  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1