:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง รายงานสรุปวันลาของข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานราชการปีงบประมาณ2563
วันเดือนปี 07 ต.ค. 2564 เมื่อเวลา 11:28:25
จาก กศน.อำเภอกะทู้
ที่ ศธ 0210.5602/558

 แบบรายงานสรุปผลวันลาของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1