:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง จัดส่งคำสั่งแต่งตั้งครูประจำกลุ่ม ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ หลักสูตรการศึกษานอกระบบรับดับการศึกษาขั้นพื้นฐา
วันเดือนปี 18 ก.ค. 2565 เมื่อเวลา 15:35:42
จาก กศน.อำเภอกะทู้
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๕๖๐๒/๓๒๖

 จัดส่งคำสั่งแต่งตั้งครูประจำกลุ่ม ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ หลักสูตรการศึกษานอกระบบรับดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศัราช ๒๕๕๑  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1