:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2 (1
วันเดือนปี 21 ส.ค. 2566 เมื่อเวลา 16:13:44
จาก กศน.อำเภอกะทู้
ที่ ศธ 07071.02/185

 ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน สกร.จังหวัดภูเก็ต ได้มีหนังสือแจ้งให้ สกร.อำเภอกะทู้ ส่งประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราขการและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566) ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2566 นั้น

ในการนี้ สกร.อำเภอกะทู้ ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือนี้แล้ว   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1