:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แผนการอบรมประชาชนของศกร.ตำบล ที่ได้การจัดสรรงบโครงการศูนย์ดิจิทัล พ.ศ.2567
วันเดือนปี 07 ธ.ค. 2566 เมื่อเวลา 16:21:02
จาก กศน.อำเภอกะทู้
ที่ ศธ 07071.02/400

 ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดภูเก็ต โดยกลุ่มเทคโนโลยีดิจิตอลและสารสนเทศมีการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการส่วนดิจิตอลให้ส่วนส่งเสริมการเรียนร่วมอำเภอกระทู้ทำแผนการอบรมประชาชน ทั้งนี้ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานแผนการอบรมประชาชน ที่ได้จัดสรรงบประมาณโครงการศูนย์ดิจิตอลชุมชน พ.ศ.2567  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1