[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
  
 

๏ฟฝรช. ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอข๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ : ทั้งหมด
  

16 / พ.ค. / 2567 : ข่าวประชาสันพันธ์/กิจกรรม
เข้าร่วมประชุม
วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 นางสาวหลิงฟ้า ขันติรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ผู้บริหาร สกร.ประจำอำเภอ และข้าราชการครู เข้าร่วมประชุมในโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ
เข้าชม : [81]
1 / พ.ค. / 2567 : ข่าวประชาสันพันธ์/กิจกรรม
ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดภูเก็ต
เรื่อง การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เข้าชม : [56]
29 / เม.ย. / 2567 : ข่าวประชาสันพันธ์/กิจกรรม
ร่วมเป็นเกียรติและและสังเกตุการณ์ การเข้ารับการประเมิน (ผ่านระบบออนไลน์)
วันที่ 25 เมษายน 2567 นางสาวหลิงฟ้า ขันติรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายสุรเชษฐ์ สุนทรากร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองภูเก็ต และบุคลากรสำนักงาน สกร.จังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติและและสังเกตุการณ์ กา
เข้าชม : [60]
29 / เม.ย. / 2567 : ข่าวประชาสันพันธ์/กิจกรรม
โครงการเสริมประสิทธิภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ฯ
วันที่ 24-26 เมษายน 2567 นางสาวหลิงฟ้า ขันติรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดภูเก็ต มอบหมาย นางสาวปราลานี สมุทรจาง นักจัดการงานทั่วไป นางสาวขนิษฐา อิสลาม นักจัดการงานทั่วไป และนางสาวทิพย์สุดา สุพรรณวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชี เข้าร่วมอบร
เข้าชม : [55]
29 / เม.ย. / 2567 : ข่าวประชาสันพันธ์/กิจกรรม
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566
วันที่ 24-25 เมษายน 2567 นางสาวหลิงฟ้า ขันติรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดภูเก็ต มอบหมาย นายรชต เนียมสุวรรณ์ นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมรับการอบรมในโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการ
เข้าชม : [50]
23 / เม.ย. / 2567 : ข่าวประชาสันพันธ์/กิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
วันที่ 23 เมษายน 2567 นางสาวหลิงฟ้า ขันติรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย บุคลากรสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศดิจิทัลทางการศึกษาเพื่อยกระดับชีดคว
เข้าชม : [53]
4 / เม.ย. / 2567 : ข่าวประชาสันพันธ์/กิจกรรม
โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.
วันที่ 3 เมษายน 2567 นางสาวหลิงฟ้า ขันติรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการคัด
เข้าชม : [65]
4 / เม.ย. / 2567 : ข่าวประชาสันพันธ์/กิจกรรม
ครงการสัมนาวิชาการเรียนรู้การท่องเที่ยวุชมชนเชิงอนุรักษ์
วันที่ 3 เมษายน 2567 นางสาวหลิงฟ้า ขันติรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมเป็นเกียรติ ปิดโครงการสัมนาวิชาการเรียนรู้การท่องเที่ยวุชมชนเชิงอนุรักษ์ ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2567 ของนักศึกษาเทียบระดับ สกร.อำเภอเมืองภูเก็ต สกร
เข้าชม : [70]
4 / เม.ย. / 2567 : ข่าวประชาสันพันธ์/กิจกรรม
2 เมษายน วันรักการอ่าน
วันที่ 2 เมษายน 2567 นางสาวหลิงฟ้า ขันติรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดภูเก็ต มอบหมาย นางสาวนิตินุช สุทธิเกิด บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดภูเก็ต นำนางสาวเขมมิกา ชูวัฒนสกุล นักศึกษา สกร. มัธยมศึกษาตอนต้น และ นางสาวกัญญาภัชญ์ ทองฤทธ
เข้าชม : [72]
31 / มี.ค. / 2567 : ทดสอบหมวดหมู่
พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี
วันที่ 30 มีนาคม 2567 นางสาวหลิงฟ้า ขันติรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดภูเก็ต และบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลหลักเมืองจังหวัดภูเก็ต (เมืองใหม่) โดยมี พระอุดมวชิ
เข้าชม : [65]
29 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสันพันธ์/กิจกรรม
การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัด
วันที่ 25 มีนาคม 2567 นางสาวหลิงฟ้า ขันติรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดภูเก็ต คณะผู้บริหารสถานศึกษา และนางพัชรี แสงจันทร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัด เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยการยกระดับแล
เข้าชม : [75]
28 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสันพันธ์/กิจกรรม
พิธีมอบผ้าพระราชทาน
วันที่ 28 มีนาคม 2567 นางสาวหลิงฟ้า ขันติรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมพิธีมอบผ้าพระราชทาน \"ผ้าลายสิริวชิราภรณ์\" และเครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชทาน \"Sustainable Fashion แฟชั่นแห่งความ
เข้าชม : [68]
15 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสันพันธ์/กิจกรรม
เปิดบ้านการศึกษาพิเศษและกิจกรรมสานสัมพันธ์เติมรักให้ครอบครัว
วันที่ 15 มีนาคม 2567 นางสาวหลิงฟ้า ขันติรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดภูเก็ต นางสาวกนกอร มากนคร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกะทู้ และบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม \"เปิดบ้านการศึกษาพ
เข้าชม : [107]
13 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสันพันธ์/กิจกรรม
างพวงมาลางานท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี พ.ศ. 2567
วันที่ 13 มีนาคม 2567 นางสาวหลิงฟ้า ขันติรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลางานท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระ
เข้าชม : [55]
8 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสันพันธ์/กิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนการส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดภูเก็ต
วันที่ 8-9 มีนาคม 2567 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดภูเก็ต จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนการส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดภูเก็ต ให้กับผูิบริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพรรณ ธานี เ
เข้าชม : [66]
6 / มี.ค. / 2567 : ทดสอบหมวดหมู่
การคัดเลือกการปฎิบัติงาน สกร.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2566
วันที่ 6 มีนาคม 2567 นางสาวหลิงฟ้า ขันติรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดภูเก็ต ได้เข้าร่วมรับฟังการคัดเลือกการปฎิบัติงาน สกร.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2566 โดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลวิชิต สกร.อำเภอเมืองภูเก็ต ได้รับการคัดเลือก เพื
เข้าชม : [71]
4 / มี.ค. / 2567 : ทดสอบหมวดหมู่
ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 1/2567
วันที่ 4 มีนาคม 2567 นางสาวหลิงฟ้า ขันติรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดภูเก็ต จัดการประชุมติดตามการดำเนินงานสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 1/2567 พร้อมกันนี้ได้มอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรม ครู ค.
เข้าชม : [70]
3 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสันพันธ์/กิจกรรม
นิเทศสนามสอบ ภาคเรียนที่ 2/2566
วันที่ 3 มีนาคม 2567 นางสาวหลิงฟ้า ขันติรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่นิเทศสนามสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2566 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีความโปร่งใส ณ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง โรงเรียนกะทู้วิทยา และโรง
เข้าชม : [73]
22 / ก.พ. / 2567 : ทดสอบหมวดหมู่
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรด้านดิจิทัลสำหรับวิทยากรกระบวนการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดภูเก็ต
วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดภูเก็ต จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรด้านดิจิทัลสำหรับวิทยากรกระบวนการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดภูเก็ต เพื่ออบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะ วิทยากรแกนนำครู ค ด้านการเป็นวิทย
เข้าชม : [141]
29 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสันพันธ์/กิจกรรม
ประชุมติดตามการดำเนินงานสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566
นที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นางสาวหลิงฟ้า ขันติรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดภูเก็ต ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566
เข้าชม : [207]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>