[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
  
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
18 / ต.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์
สำนักงาน กศน. ได้ดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้มีความทันสมัย สามารถเข้าถึงง่าย สะดวกในการค้นหาข้อมูล และได้ตรวจสอบข้อมูลที่เผยแพร่ ผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบนเว็บไซตให้มีประสิทธิภาพ โด
เข้าชม : [3]
11 / ต.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรฐาน กศน. ตำบล ปี 2565
สำนักงาน กศน. ได้ปรับปรุงมาตรฐาน กศน. ตำบล ปี 2565 สำหรับใช้ในการจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับชุมชน ให้สอดคล้องกับสภาพบริบทพื้นที่และความต้องการของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เข้าชม : [27]
11 / ต.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์
นิเทศสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ \"การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (Non-Formal National Education Test : N-NET) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เข้าชม : [22]
16 / ก.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาร์ท ดิจิทัล ไพร์ม \\\\\\\" ปันรู้ สู่รอยยิ้ม \\\\\\\"
รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม เปิดประสบการณ์พัฒนาทักษะการวาดภาพดิจิทัล จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับเทคโนโลยี ในรูปแบบและวิธีการใหม่ ๆ ในกิจกรรม “ปันรู้ สู่รอยยิ้ม” ภายใต้โครงการ Smart Digital Prime ในรูปแบบ Online Activity
เข้าชม : [70]
24 / ส.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวปฎิบัติในการป้องกันและคุัมครองเด็กในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
แนวปฎิบัติในการป้องกันและคุัมครองเด็ก สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
เข้าชม : [112]
19 / ส.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว 13 ปี กศน.
ครบรอบ 13 ปี สำนักงาน กศน. ONIE NEWSLETTER
เข้าชม : [133]
6 / ส.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วิดีทัศน์ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฎิรูปประเทศ
วิดีทัศน์ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฎิรูปประเทศ
เข้าชม : [131]
3 / ส.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์
เข้าชม : [191]
30 / ก.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ถวายสัตย์ปฏิญาณ ออนไลน์
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔
เข้าชม : [180]
30 / ก.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล
เข้าชม : [182]
27 / ก.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์
เข้าชม : [203]
24 / ก.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งที่ ๑ ตำแหน่งครู กศน. ตำบล
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งที่ ๑ พนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน. ตำบล
เข้าชม : [222]
20 / ก.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการคัดสรรชุมชนดีเด่นและผู้นำชุมชนดีเด่นประจำปี 2564 ระดับจังหวัด
ประกาศผลการคัดสรรชุมชนดีเด่นและผู้นำชุมชนดีเด่นประจำปี 2564 ระดับจังหวัด
เข้าชม : [95]
20 / ก.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ประกาศผลการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด
เข้าชม : [91]
20 / ก.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ ครู กศน. ตำบล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กศน.ตำบล
เข้าชม : [214]
16 / ก.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งกำหนดการสอบตำแหน่งงาน บรรณารักษ์ (รอบใหม่)
แก้ไขกำหนดการวันสอบ วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและวันทำสัญญาจ้าง
เข้าชม : [185]
13 / ก.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปจ้างเหมาบริการตำแหน่ง บรรณารักษ์
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
เข้าชม : [142]
7 / ก.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งครู กศน.ตำบล
จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
เข้าชม : [1004]
1 / ก.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายงานตัววันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ไม่เกินเวลา 10.00 น. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต
เข้าชม : [310]
29 / มิ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบนักเทคโนโลยีรอบที่ 1
การสอบรอบที่ 2 (ภาคปฏิบัติ) ขอให้ผู้เข้าสอบเตรียมโปรแกรมตัดต่อวีดีโอไว้ในโทรศัพท์มือถือด้วยครับ
เข้าชม : [255]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>