[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 
 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
22 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต เรื่อง....รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล 2 อัตรา **ใบสมัคร ครู กศน.ตำบล และแนวทางการพัฒนา กศน.ตำบล **ใบสมัครนักจัดการงานทั่วไป
เข้าชม : [86]
21 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมดิจิทัล ฟรี
อบรมดิจิทัล ฟรี ทุกตำบล ในโครงการ ไทยนิยมยั่งยืน
เข้าชม : [29]
7 / ก.พ. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อ่านหนังสือกัน กับห้องสมุดออนไลน์ Phuketreader-net
พร้อมให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไป มาอ่านหนึังสือออนไลน์
เข้าชม : [95]
13 / พ.ย. / 2560 : ข่าวเด่น
ประกาศรายชื่อ ผลงานฯ ระดับชำนาญการพิเศษ
อ.สมจิต พลายด้วง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ อ.เพ็ญลักษณ์ รุ่งอุทัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
เข้าชม : [96]
19 / ก.ค. / 2560 : ข่าวเด่น
ประกาศรายชื่อผลงานข้อเสนอความคิดฯ
วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดัชำนาญการ
เข้าชม : [183]
11 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต ร่วมต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ตร่วมต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง พร้อมคณะข้าราชการบุคลากรทางการศึกษา ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
เข้าชม : [188]
17 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รับสมัครสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
รายละเอียดดังแนป
เข้าชม : [543]
11 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พรปีใหม่
พรจากท่านเลขาธิการ กศน.
เข้าชม : [382]
14 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัย ส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรทางศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต
เข้าชม : [539]
7 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 8 กันยายน วันที่ ระลึกสากลแห่งดารเรู้หนังสือ
วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ตรงกับวันที่ 8 กันยายน ของทุกปี
เข้าชม : [377]
1 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมใช้สิทธิออกเสียงประชามติ
ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559
เข้าชม : [362]
14 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 13 มิ.ย 2559 สำนักงงานกศน.จังหวัดภูเก็ต โดย กศน.อำเภอถลาง และศูนย์ฝึกอาชีพฯชุมพร ร่วมจัดนิทรรศการ เนื่องในงานวันเปิดศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นำเสนอใน หัวขอ \\\"นาผืนสุดท้ายของจังหวัดภูเก็ต\\\" โดยมี ท่านผูว่าราชการจังหวัดภูเก้ตนำเสนอแก่ ท่านนายกรัฐมนตรี ได้รับความชื่มชมและเป็นที่สนใจของผู้เข้าร่วมงาน เป็นอย่างมาก
เข้าชม : [685]
14 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 13 มิ.ย. 2559 กศน.จ.ภูเก็ตเปิดศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง 17 ตำบล
โดยในแต่ละ ตำบล ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมหลักปรัชญาของเศณษฐกิจจพอเพียง และมีวิทยากรให้ความรู้ มีนักศึกษา ประชาชน ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
เข้าชม : [767]
9 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา ,นักศึกษา กศน.จ.ภูเก็ต ร่วมโครงการ ประชารัฐรวมใจรักษาหาดไว้เทิดไท้องค์ราชัน ณ หาดสุรินทร์ ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
วันที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา ,นักศึกษา กศน.จ.ภูเก็ต ร่วมโครงการ ประชารัฐรวมใจรักษาหาดไว้เทิดไท้องค์ราชัน ณ หาดสุรินทร์ ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดย กศน.จ.ภูเก็ต จัดกิจรรมกีฬาพื้นบ
เข้าชม : [550]
25 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 นายนิโอะ นิมุ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุม คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการจัดการศึกษา โดยมีพลเรือเอกสุรินทร์ เริงอารมณ์ ทำหน้าที่ประธาน
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ รัฐสภา3 กทม.
เข้าชม : [388]
10 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี มาให้แนวคิดในการดำเนินงานกับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
โดยมีท่าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายประเจียด อักษรธรรมกุลเข้าร่วมประชุม ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
เข้าชม : [236]
10 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ กศน.จังหวัดภูเก็ต ต้อนรับ ท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายกำจร ตติยกวี ,ท่านเลขาธิการ กศน. นายสุรพงษ์ จำจด และคณะ ในการตรวจเยี่ยม ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" กศน.อำเภอกะทู้
ณ กศน.อำเภกะทู้
เข้าชม : [295]
10 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.00 น. กศน.จังหวัดภูเก็ต ร่วมต้อนรับ คณะผู้เข้าประชุมภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Changwon/UNESCO/ONIE Conference)
ณ สนามบินนานาชาติภูเก็ต
เข้าชม : [224]
27 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ตจัดประชุมชี้แจงการปรับปรุงและเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การดำเนินงานตามหลักสูตรฯ 2551
ณ โรงแรมแกรมสุพิชฌาย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดย ได้รับเกียรติ จาก ท่านเสถียร เพ็ญภักดี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพังงา เป็นวิทยากรในการให้ความรู้
เข้าชม : [198]
22 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมชี้แจง คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้ ภาษาไทย สำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษชาวเล
วันที่ 22 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมอันดามัน สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต จัดโดย กลุ่มเป้าหมายพิเศษ สำนักงาน กศน.
เข้าชม : [222]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>