[x]
 
 
  
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
6 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล และวางพานพุ่ม
วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2565 นางสาวกนกอร มากนคร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกะทู้ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล และวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอด
เข้าชม : [4]
25 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ประกวดราคาเช่าการเช่ารถตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เข้าชม : [35]
1 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มสมรรถนะให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การพัฒนางาน (PA)
วันที่ 31 ตุลาคม 2565 - 2 พฤศจิกายน 2565 นางสาวกนกอร มากนคร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกะทู้ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายธวัชชัย อินทรสุวรรณ์ นางสาวสุพิชญา สระแก้ว และนางสาววรัญญา จันทรโชตะ ครูผู้ช่วย เข้าร่วมโครงการพัฒ
เข้าชม : [82]
28 / ต.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมและรับเกียรติบัตร
วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2565 นางสาวกนกอร มากนคร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกะทู้ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมชี้แจงจุดเน้นและแนวทางการดำเนินงานสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และรับเกียรติบัตรผลการทดสอบทางการศึกษาระ
เข้าชม : [83]
27 / ต.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานศึกษาสีขาว ปลอดสารเสพติด
วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2565 ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ตและกศน.อำเภอเมืองภูเก็ต เข้ารับการตรวจหาสารเสพติด เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ตเป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดสารเสพติด โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนา
เข้าชม : [59]
26 / ต.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม White Zone สถานศึกษา กศน.จังหวัดภูเก็ต ปลอดสารเสพติด
วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2565 นางสาวกนกอร มากนคร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกะทู้ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต มอบหมาย นางขวัญใจ ศุภทรัพย์ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองภูเก็ต เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิด
เข้าชม : [57]
25 / ต.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2565 นางสาวกนกอร มากนคร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกะทู้ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต มอบหมาย นางขวัญใจ ศุภทรัพย์ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองภูเก็ต เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม และถวายร
เข้าชม : [52]
13 / ส.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพร
วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. นางคนึงนิจ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมรา
เข้าชม : [600]
11 / ส.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นางคนึงนิจ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต จิตอาสา 904 รหัส 2ข-122 เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเแลิมพระชนมพรรษา 90
เข้าชม : [143]
9 / ส.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล
วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นางคนึงนิจ เกตุแก้ว ผู้อำนวยสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงห
เข้าชม : [173]
5 / ส.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองภูเก็ต ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ขอเชิญ นักศึกษา และผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองภูเก็ต ระหว่างเวลา 09.00 - 14.00 น.
เข้าชม : [180]
3 / ส.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยากรพี่เลี้ยง
วันที่ 1-5 สิงหาคม พ.ศ.2565 นางคนึงนิจ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมปฎิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรพี่เลี้ยงของสำนักงาน กศน. ในโครงการอบรมนักบริหารกลาง นบก.กศน. ณ อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
เข้าชม : [157]
29 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีถวายพระพรชัยมงคล
วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 19.00 น. นางคนึงนิจ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยบุคลากร กศน.จังหวัดภูเก็ตร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห
เข้าชม : [73]
20 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา
วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต จัดโครงการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองภูเก็ต กศน.อำเภอกะทู้ และกศน.อำเภอถลาง ระหว่างวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2565 โดยมีนายอำนวย พิณสุวรรณ เป็นประธานในพ
เข้าชม : [159]
21 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565 นางคนึงนิจ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา โดยมีนายอำนวย พิ
เข้าชม : [79]
20 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมรายงานการดำนินงานจิตอาสาจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2565 นางคนึงนิจ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมรายงานการดำเนินงานจิตอาสาจังหวัดภูเก็ต มีนายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมอันดามัน สำนักงาน กศน.
เข้าชม : [72]
13 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี
วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นางคนึงนิจ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต ร่วมต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงแรงงาน และ กระทรวงศึกษาธิการในการร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงพัฒนาการศึกษาจังหวัดภ
เข้าชม : [192]
3 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีถวายเครื่องราชสักการและวางพานพุ่มและพีธีถวายพระพรชัยมงคล
วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2565 นางคนึงนิจ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมงานพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพีธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักร
เข้าชม : [100]
3 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2565 นางคนึงนิจ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมงานพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
เข้าชม : [98]
31 / พ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดโครงการพัฒนากฎหมายพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ
วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นางคนึงนิจ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนากฎหมายพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการขับเคลื่อนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องแก้วสมุย คอนเวนชั
เข้าชม : [79]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/14 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>