.

กศน.ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต  ยินดีต้อนรับ

 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของกศน.ตำบลกมลามากแค่ไหน ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ������������������������.������������������������ 
������������������������.������������������������
 

 ประวัติ กศน.ตำบลกมลา

ตามที่กรมการศึกษานอกโรงเรียน ได้มีนโยบายให้ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอแต่ละแห่งจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชนขึ้นในแต่ละตำบลในปี ๒๕๔๑ โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน และเป็นแหล่งพัฒนาคนในชุมชนให้มีความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ เพื่อเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจความเข้มแข็งในชุมชน

          กศน.ตำบลกมลา จึงได้จัดตั้งขึ้นตามนโยบายดังกล่าว โดยตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ ๒ บ้านเหนือ ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต  โดยใช้อาคารเรียนสอนศาสนาโรงเรียนมูฮัมมาดียะห์ หน้ามัสยิดบ้านกมลา ต่อมาในปี ๒๕๔๗ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา ได้สร้างอาคารขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้มีกิจกรรมในพื้นที่ และได้ยกพื้นที่อาคารส่วนหนึ่งให้กศน.ตำบลกมลา ดำเนินการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ ตลอดจนการศึกษาตามอัธยาศัยจนถึงปัจจุบัน

ปรัชญาการศึกษาของ กศน.ตำบลกมลา

                   “การศึกษาก้าวไกล  ชุมชนเข็มแข็ง  เน้นประสานเครือข่าย”

วิสัยทัศน์

          “กศน.ตำบลกมลา ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อความก้าวหน้า ก้าวไกลของคนในชุมชน ให้เป็นชุมชนที่เข็มแข็ง”

 

อัตลักษณ์

                   “ใฝ่เรียนรู้    คู่ชุมชน”

เอกลักษณ์

          เต็มที่กับงาน  เน้นประสานเครือข่าย

 

 

 

 
 
 
กันยานยน 2566
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 27 กันยานยน 2566
 
 
กศน.ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
หมู่ 2 ข้างอบต.ตำบลกมลา ซอย อบต. ตำบลกมลา
Tel : 081-8942743  Fax : 076-321895
Email : dangkamala@hotmail.com