.

กศน.ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต  ยินดีต้อนรับ

 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของกศน.ตำบลกมลามากแค่ไหน ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ��������������������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������������������
 

 พระมหากรุณาธิคุณ

การพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการพระราชดำริ

            อาจจะเนื่องด้วยเหตุที่จังหวัดภูเก็ตเคยได้ชื่อว่าเป็นเมืองเศรษฐี  ประชาชนพลเมืองส่วนใหญ่มีอาชีพมั่นคง อยู่เย็นเป็นสุขมาเนิ่นนาน จังหวัดภูเก็ตเคยมีศักยภาพสามารถหล่อเลี้ยงจังหวัดใกล้เคียงมาแต่ก่อน  นับเนื่องมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา  จนเกิดความเข้าใจฝังลึกว่าจังหวัดภูเก็ตไม่มีความเดือดร้อนที่จะเป็นภาระของทางราชการมากมายเช่นบางจังหวัด  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการพัฒนาจังหวัดจึงไม่ค่อยสนใจคิดโครงการใด ๆ นำขึ้นทูลเกล้าฯ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตไว้ในโครงการตามพระราชดำริ ทั้ง ๆ ที่ความจริงนั้นยังมีความจำเป็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลายอย่างหลายประการที่เป็นการเร่งด่วนอยู่ไม่น้อยเหมือนกัน

        แม้กระนั้นก็ตามกระแสพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวที่แพร่กระจายออกมาสู่จังหวัดภูเก็ตโดยสื่อสารมวลชน ก็ปลุกประชาชนให้สำนึกได้ว่าพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักและสักการะของเรานั้น ทรงมีพระราชดำริที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนของพระองค์ในประการใดบ้าง ก็ได้โดยเสด็จพระราชดำริตามรอยพระยุคลบาทเสมอมา

 

ถนนสายป่าตอง-กมลา  นายมานิต วัลยะเพ็ชร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ.๒๕๒๓–๒๕๒๘) เป็นผู้หนึ่งที่ตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณซึ่งมุ่งจะบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาราษฎรเป็นอย่างดี  จึงกล้าที่จะคิดโครงการสนองพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวนี้ โดยสำรวจพบว่า ถนนสายหาดป่าตองน่าจะบรรจบติดต่อกับถนนสายบ้านกมลา  ในระยะทางเพียง ๑๐ กิโลเมตร หากแต่ยังไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้  เพราะไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณติดต่อกันมาหลายปี  ทั้ง ๆ ที่จังหวัดภูเก็ตมีโครงการสร้างถนนรอบเกาะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นโครงการหลัก  แต่ผู้เดินทางจากตัวเมืองภูเก็ตไปยังตำบลกมลา  หากจะเดินทางไปป่าตองซึ่งห่างกันเพียง ๑๐ กิโลเมตร จำต้องเดินทางกลับเข้าเมืองภูเก็ตอีกประมาณ ๒๕ กิโลเมตร  แล้วจึงเข้าเส้นทางไปหาดป่าตองในระยะทาง ๑๕ กิโลเมตร รวมเป็นระยะทางทั้งสิ้น ๔๐ กิโลเมตร แตกต่างกัน ๔ เท่าตัว   นายมานิต วัลยะเพ็ชร จึงตัดสินใจทำโครงการสร้างถนนตามพระราชดำริสายป่าตอง-กมลา  นำขึ้นกราบทูลพระกรุณาผ่านทางกองทัพภาคที่ ๔ ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้า ฯ รับไว้ในโครงการพระราชดำริ การสร้างถนนสายนี้จึงได้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนและสำเร็จลงในระยะเวลาเพียง ๑ ปี ด้วยความร่วมมือของเจ้าของที่ดินบางรายที่ถนนจำต้องตัดผ่านไป  โดยเจ้าของที่ดินไม่ติดใจจะขอรับเงินชดเชยแต่ประการใด  ทั้งนี้ก็ด้วยพระบารมีแห่งบรมโพธิสมภารในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นที่ตั้ง  ทุกคนจึงพร้อมใจกันอุทิศที่ดินให้เป็นการถวายความจงรักภักดี  ถนนเปิดใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ.๒๕๒๕  เกิดความสะดวกสบายแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว  โดยเฉพาะผู้อยู่อาศัยในตำบลป่าตอง  และตำบลกมลา  ที่จะไปมาหาสู่กันได้ด้วยระยะทางเพียง ๑๐ กิโลเมตรแทนที่จะเป็น ๔๐ กิโลเมตร ดังที่เคยเป็นมาแต่ก่อน

        จากตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้น  เป็นตัวอย่างในการพัฒนาท้องถิ่นอันเกิดขึ้นเนื่องด้วยพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ซึ่งทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ห่วงใยในความเป็นอยู่ของพสกนิกรในพระองค์ ตลอดจนทรงมุ่งหวังที่จะให้บ้านเมืองเจริญไปโดยถูกทาง มีความสันติสุขและมั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็นผลประโยชน์ในด้านโภคทรัพย์และด้านอาหาร การบริโภคของประชาราษฎร์ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารสืบไปยั่งยืนนาน. 

 

ที่มา :: รัชกาลที่ ๙ เสด็จฯภูเก็ต / เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ. / พุธ, 06 กุมภาพันธ์ 2008  

http://www.phuketdata.net/main/index.php?option=com_content&task=view&id=83&Itemid=5

  

พระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนผู้ประสบภัยมหาวิบัติภัยสึนามิ

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

      ซึ่งได้ก่อกำเนิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพสกนิกรของพระองค์ จากเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นเมื่อ

วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ทำให้โรงเรียนบ้านกมลาได้รับความเสียหาย ประกอบกับมีประชาชนในจังหวัด

ภูเก็ตได้รับความเสียหายทั้งทรัพย์สินและชีวิต จึงได้มีพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดย

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการจัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ ในจังหวัด

ภูเก็ตขึ้นที่ตำบลกมลา จังหวัดภูเก็ต โดยช่วยเหลือนักเรียนที่ผู้ปกครองประสบภัยสึนามิ ให้รับการศึกษาในโรงเรียนแห่งนี้

ที่มา :: รอยพระบาทบนผืนทราย พระบารมีแผ่ไพศาล...บนดินแดนไข่มุกอันดามัน/ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดภูเก็ต / http://123.242.171.10/pokpong/file_data/02.pdf

 

 

 

 

 
 
 
ตุลาคม 2566
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 3 ตุลาคม 2566
 
 
กศน.ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
หมู่ 2 ข้างอบต.ตำบลกมลา ซอย อบต. ตำบลกมลา
Tel : 081-8942743  Fax : 076-321895
Email : dangkamala@hotmail.com