.

 ขอต้อนรับสู่ แหล่งเรียนรู้ราคาถูก กศน.ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  

 
 
 
 
 
 
 
คุณคิดว่าบ้านหนังสือบ้านอัจฉริยะมีประโยชน์ต่อชุมชนด้านใด ?
ทักษะด้านการอ่านให้กับประชาชน
ทักษะด้านการคิดให้กับประชาชน
ทักษะด้านการวิเคราะห์ให้กับประชาชน
ทักษะด้านการแก้ปัญหาให้กับประชาชน
ทุกข้อที่กล่าวมา
  หน้าหลัก     
 

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต


 

สถานที่ตั้ง:

ตั้งอยู่ที่ ๕๒ ถนนปฎัก ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเจ้าอาวาสวัดกิตติสังฆาราม ได้มอบอาคารให้ใช้ ๑ หลัง ให้ความอนุเคราะห์ค่าสาธารนูปโภคทั้งหมด 

บุคลากร:  ครู จำนวน ๑ คน นางสาวภัณฑิลา วรสวัสดิ์ ครู กศน.ตำบล รับผิดชอบพื้นที่ตำบลกะรนทั้งหมด

นักศึกษา: มีจำนวนทั้งหมด ๑๐๕ คน 

 

 

นายสุรเชษฐ์  สุนทรากร
ผอ.กศน.อำเภอเมืองภูเก็ต

นางสาวภัณฑิลา วรสวัสดิ์
หัวหน้า กศน.ตำบลกะรน

 

 

 

สายด่วน
ศูนย์รวมสื่อ
SchoolNet
ห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์ ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาสัย สำนักบริหารงานการศึกษา
You-Learning
ETV
สถานีวิทยุศึกษา
อินเตอร์เน็ตสร้างสรรค์และปลอดภัย
 
 
 
 
กรกฎาคม 2567
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 18 กรกฎาคม 2567
 
 
กศน.ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
52 ถนนปฎัก ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
Tel : 0813978253  Fax : 076-
Email : phuket@nfe.go.th