หน้าหลัก    ผลงานของเรา 
ผลงานของเรา
 
รับรางวัลการร่วมงานกับเครือข่ายดีเด่นจากเทศบาลตำบลกะรน 
       รับรางวัลการร่วมงานจากเครือข่าย คือ เทศบาลตำบลกะรน ในวันจัดกิจกรรมเทศบาลพบประชาชน ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ วัดกิตติสังฆาราม ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต