หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
Download File

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
วันที่ 2 เมษายน 2566 นางสาวกนกอร มากนคร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกะทู้ มอบหมายให้ บรรณารักษ์ 
      และบุคลากร กศน.อำเภอกะทู้ จัดกิจกรรม 2 เมษา รักการอ่าน สืบสานคุณค่า สารานุกรมไทย ณ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอกะทู้ ประกอบด้วยกิจกรรม ช่วงเช้า ได้แก่ ลงนามถวายพระพร และทำบุญเลี้ยงพระ  ช่วงบ่าย ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริ
วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2566 นางสาวกนกอร มากนคร มอบหมายให้นายพรพรม พัดโพธิ์ ครู กศน ตำบลกะทู้ 
       นำนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2566จัดกิจกรรม “ตุ๊กตาการบูรจากถุงเท้า”โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป จำนวน 60 คน ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  
วันที่ 29 มีนาคม 2566 นางสาวกนกอร มากนคร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกะทู้ 
       มอบหมายให้นาย พรพรม พัดโพธิ์  ครู กศน ตำบล จัดโครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถณะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะชีวิตทางด้านร่ายงกายและสมองให้ผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมทั้ง ๔ มิติ  ณ อาคารเอนกประส
วันที่ 29 มีนาคม 2566 นางสาวกนกอร มากนคร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกะทู้ 
      มอบหมายให้นางสาวสุภัคดิ์ เชื้อสง่าครู กศน.ตำบลจัดโครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศ
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๒ - ๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ สอบปลายภาค ๑/๒๕๖๔ ณ สนามสอบโรงเรียน กะทู้วิทยา สนามสอบโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้ และสนามสอบโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงค์ โดยดำเนินงานการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ อย่างเคร่งคัด
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางสาวกนกอร มากนคร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกะทู้ มอบหมายให้ บุคลากร กศน.อำเภอกะทู้ จัดเตรียมเอกสารและสถานที่สอบในการสอบปลายภาค ๑/๒๕๖๔
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ นางสาวกนกอร มากนคร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกะทู้ ประชุมบุคลากรเพื่อติดตามการสอบปลายภาคเรียนที่๑/๒๕๖๔ ณ กศน.อำเภอกะทู้
วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางสาวกนกอร มากนคร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกะทู้ มอบหมายให้ นางสาาวสุภัคดิ์ เชื้อสง่า ครูกศน.ตำบลกมลา จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการอบรมส่งเสริมชีวิตวิถีใหม่ห่างไกลโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ณ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอกะทู้

ระบบรับ-ส่ง หนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์