หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ 28 พ.ค. 2564 นางสาวสุภัคดิ์ เชื้อสง่า ครูกศน.ตำบลกมลา ได้รับมอบหมายจากนางสาวกนกอร มากนคร ผู้อำนวยการกศน.อำเภอกะทู้ ให้จัดโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในเขตอำเภอกะทู้ ซึ่งมีเป้าหมายคือ ประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจัด ณ กศน.ตำบลป่าตอง โดยมีการจัดการเรียนรู้เรื่องหุงข้าวกระทะใบบัวและอาหารจานด่วนประกอบด้วยเมนูแกงส้มกุ้งผักรวม และไก่ทอดกระเทียมพริกไทย
วันที่ 27 พ.ค. 2564 นางสาวสุภัคดิ์ เชื้อสง่า ครูกศน.ตำบลกมลา ได้รับมอบหมายจากนางสาวกนกอร มากนคร ผู้อำนวยการกศน.อำเภอกะทู้ ให้จัดโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในเขตอำเภอกะทู้ ซึ่งมีเป้าหมายคือ ประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจัด ณ กศน.ตำบลป่าตอง โดยมีการจัดการเรียนรู้เรื่องหุงข้าวกระทะใบบัวและอาหารจานด่วนประกอบด้วยเมนูแกงไก่หน่อไม้ดอง ผัดฉายโปใส่ไข. ผัดผักบุ้งไฟแดง
วันที่ 26 พ.ค. 2564 นางสาวสุภัคดิ์ เชื้อสง่า ครูกศน.ตำบลกมลา ได้รับมอบหมายจากนางสาวกนกอร มากนคร ผู้อำนวยการกศน.อำเภอกะทู้ ให้จัดโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในเขตอำเภอกะทู้ ซึ่งมีเป้าหมายคือ ประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจัด ณ กศน.ตำบลป่าตอง โดยมีการจัดการเรียนรู้เรื่องหุงข้าวกระทะใบบัวและอาหารจานด่วนประกอบด้วยเมนูผัดผักกวางตุ้งผัดไข่ ต้มโคล้งไก่ และไข่ลูกเขย
วันที่ 25 พ.ค. 2564 นางสาวสุภัคดิ์ เชื้อสง่า ครูกศน.ตำบลกมลา ได้รับมอบหมายจากนางสาวกนกอร มากนคร ผู้อำนวยการกศน.อำเภอกะทู้ ให้จัดโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในเขตอำเภอกะทู้ ซึ่งมีเป้าหมายคือ ประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจัด ณ กศน.ตำบลป่าตอง โดยมีการจัดการเรียนรู้เรื่องหุงข้าวกระทะใบบัวและอาหารจานด่วนประกอบด้วยเมนู. หลนเต้าเจี้ยวไก่สับ +ผัดพริกหยวก และน้ำพริกกะปิ+ผัดฟักทองใส่ไข่
วันที่ 24 พ.ค. 2564 นายพรพรม พัดโพธิ์ ครูกศน.ตำบลกะทู้ ได้รับมอบหมายจากนางสาวกนกอร มากนคร ผู้อำนวยการกศน.อำเภอกะทู้ ให้จัดโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในเขตอำเภอกะทู้ ซึ่งมีเป้าหมายคือ ประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจัด ณ กศน.ตำบลป่าตอง โดยมีการจัดการเรียนรู้เรื่องหุงข้าวกระทะใบบัวและอาหารจานด่วนประกอบด้วยเมนู. ผัดเผ็ดปลาหมึก + ไข่เจียว และคั่วกลิ้งไก่ + ไข่เจียว
วันที่ 23 พ.ค. 2564 นายพรพรม พัดโพธิ์ ครูกศน.ตำบลกะทู้ ได้รับมอบหมายจากนางสาวกนกอร มากนคร ผู้อำนวยการกศน.อำเภอกะทู้ ให้จัดโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในเขตอำเภอกะทู้ ซึ่งมีเป้าหมายคือ ประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจัด ณ กศน.ตำบลป่าตอง โดยมีการจัดการเรียนรู้เรื่องหุงข้าวกระทะใบบัวและอาหารจานด่วนประกอบด้วย เมนูไก่เทริยากิ + ผักลวก และแกงพริกหอยแมลงภู่+ไข่ดาว
วันที่ 22 พ.ค. 2564 นายพรพรม พัดโพธิ์ ครูกศน.ตำบลกะทู้ ได้รับมอบหมายจากนางสาวกนกอร มากนคร ผู้อำนวยการกศน.อำเภอกะทู้ ให้จัดโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในเขตอำเภอกะทู้ ซึ่งมีเป้าหมายคือ ประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจัด ณ กศน.ตำบลป่าตอง โดยมีการจัดการเรียนรู้เรื่องหุงข้าวกระทะใบบัวและอาหารจานด่วนประกอบด้วย เมนูปลาสามรส+แกงจืดผักรวม และปลาทอดเครื่องแกง+ไข่ดาว
วันที่ 21 พ.ค. 2564 นางสาวอัญชลี มูสิกะเจริญ ครูกศน.ตำบลป่าตอง ได้รับมอบหมายจากนางสาวกนกอร มากนคร ผู้อำนวยการกศน.อำเภอกะทู้ ให้จัดโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในเขตอำเภอกะทู้ ซึ่งมีเป้าหมายคือ ประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจัด ณ กศน.ตำบลป่าตอง โดยมีการจัดการเรียนรู้เรื่องหุงข้าวกระทะใบบัวและอาหารจานด่วนประกอบด้วย เมนูไก่ผัดพริกไทยดำกับปลากรอบทอดขมิ้น
วันที่ 19 พ.ค. 2564 นางสาวอัญชลี มูสิกะเจริญ ครูกศน.ตำบลป่าตอง ได้รับมอบหมายจากนางสาวกนกอร มากนคร ผู้อำนวยการกศน.อำเภอกะทู้ ให้จัดโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในเขตอำเภอกะทู้ ซึ่งมีเป้าหมายคือ ประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจัด ณ กศน.ตำบลป่าตอง โดยมีการจัดการเรียนรู้เรื่องหุงข้าวกระทะใบบัวและอาหารจานด่วนประกอบด้วยแกงส้มกุ้งผักสามสหาย และกะหล่ำปลีผัดไข่
วันที่ 18 พค.2564 กศน.อำเภอกะทู้ นำโดยนางสาวกนกอร มากนคร ผู้อำนวยการกศน.อำเภอกะทู้ จัดโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในเขตอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยมีการหุงข้าวกะทะใบบัวและอาหารจานด่วนประกอบด้วยผัดเครื่องแกงลูกชิ้นปลา พะโล้ไก่ไข่นกกระทา และแกงจืดไข่น้ำลูกชิ้นปลา ณ กศน.ตำบลป่าตอง

 ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 ต่อไป