หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 กศน.อำเภอกะทู้ ดำเนินการสอบผู้เข้าเทียบระดับการศึกษาครั้งที่ 2 ปีพุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมพิกุลทอง กศน.อำเภอกะทู้
วันที่ ๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ กศน.อำเภอกะทู้ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กศน.และบุคลากรด้านกีฬา สู่ กศน.เกมส์ ๒๕๖๓ ณ จังหวัดระนอง
วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 9:00 น กศน.อำเภอกะทู้ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เข้าเทียบระดับการศึกษาครั้งที่ 2 ปีพุทธศักราช 2562 ณ อาคาร ศรช.ป่าตอง
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 กศน.อำเภอกะทู้ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอกะทู้ ภาคเรียนที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมพิกุลทอง กศน.อำเภอกะทู้
วันที่ 26 มิ.ย. 61 นายนิกร กาญจนสิทธิ์ มอบหมายให้ กศน.กมลา จัดกิจกรรมหมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ หมู่ 2 บ้านนาเหนือ
วันที่ 16-18, 23-25 มิ.ย. 61 นายนิกร กาญจนสิทธิ์ มอบหมายให้ กศน.ตำบลกะทู้ จัดอบรมอาชีพ การตัดเย็บกระเป๋าเป้ 30 ชม. ณ กศน.ต.กะทู้
วันที่ 22 มิถุนายน 61 กศน.ตำบลกะทู้ โดยนางสาวสุพิชญา สระแก้ว ครูกศน.ตำบลกะทู้ จัดกิจกรรม อบรมอาสาสมัครป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ กศน.ต.กะทู้

 ก่อนหน้า 1 2 3 [4] ต่อไป