หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นางสาวกนกอร มากนคร ผอ.กศน.กะทู้ มอบหมายให้บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอกะทู้ และห้องสมุดประชาชนอำเภอกะทู้ พัฒนาห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯ ณ ตลาดสี่กอ-กะทู้ เพื่อให้บริการประชาชนต่อไป