หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ 19 มิถุนายน 2564 นางสาวกนกอร มากนคร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกะทู้มอบหมายให้นายรัชกร หาญกล้า ครูอาสาสมัครกศน.จัดโครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "ปลูกผักสวนครัวและสมุนไพรต้านภัยโควิด 19" ซึ่งมีกิจกรรมคือการสอนทำน้ำสมุนไพรต้านโควิด การขุดคลองไส้ไก่ และการปลูกพืชผักสมุนไพร ณ สวนผักนักศึกษา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต