หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นางสาวอัญชลี มูสิกะเจริญ ครูกศน.ตำบลป่าตอง ได้รับมอบหมายจากนางสาวกนกอร มากนคร ผู้อำนวยการกศน.อำเภอกะทู้ เปิดโครงการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาการทางกายและจิตและสมองผู้สูงอายุ:กิจกรรมอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตดีและมีความสุขใช้ชีวิตห่างไกล โควิด -19 และเรียนรู้วิธีทำ การ์ดสเปรย์แอลกอฮอล์ ณ วัดสุวรรณคีรีวงก์ ตำบลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต