หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางสาวกนกอร มากนคร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกะทู้ มอบหมายให้ นายพรพรม พัดโพธิ์ ครูกศน.ตำบลกะทู้ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการอบรมวัยรุ่นยุคใหม่ต้านภัยยาเสพติดและใช้ชีวิตให้ปลอดภัยจากโควิด ๑๙ กศน.อำเภอกะทู้ ณ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอกะทู้