หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางสาวกนกอร มากนคร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกะทู้ มอบหมายให้ นางสาาวสุภัคดิ์ เชื้อสง่า ครูกศน.ตำบลกมลา จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการอบรมส่งเสริมชีวิตวิถีใหม่ห่างไกลโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ณ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอกะทู้