หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางสาวกนกอร มากนคร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกะทู้ มอบหมายให้ บุคลากร กศน.อำเภอกะทู้ จัดเตรียมเอกสารและสถานที่สอบในการสอบปลายภาค ๑/๒๕๖๔