หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๒ - ๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ สอบปลายภาค ๑/๒๕๖๔ ณ สนามสอบโรงเรียน กะทู้วิทยา สนามสอบโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้ และสนามสอบโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงค์ โดยดำเนินงานการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ อย่างเคร่งคัด