หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวกนกอร มากนคร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกะทู้ 
      มอบหมายให้ครู กศน.ตำบลป่าตองและบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"อำเภอกะทู
ในวันที่ 31 มกราคม 2566 นางสาวกนกอร มากนคร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกะทู้ 
       ในวันที่ 31 มกราคม 2566 นางสาวกนกอร  มากนคร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกะทู้ ได้ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนการส่งเสริมอาชีพและการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภ
วันที่ 24 มกราคม 2566 นางสาวกนกอร มากนคร มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบล พร้อมแกนนำชมรม To be number one กศน.อำเภอกะทู้ เข้าร่วมกิจกรรม ส่งยาให้ผู้ป่วยติดเตียงและถุงยังชีพ ให้กับผู้ป่วยตามบ้าน 
     
วันที่ 24 มกราคม 2566 นางสาวกนกอร มากนคร มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบล พร้อมแกนนำชมรม To be number one กศน.อำเภอกะทู้ เข้าร่วมกิจกรรม ส่งยาให้ผู้ป่วยติดเตียงและถุงยังชีพ ให้กับผู้ป่วยตามบ้าน 
     
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๒ - ๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ สอบปลายภาค ๑/๒๕๖๔ ณ สนามสอบโรงเรียน กะทู้วิทยา สนามสอบโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้ และสนามสอบโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงค์ โดยดำเนินงานการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ อย่างเคร่งคัด
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางสาวกนกอร มากนคร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกะทู้ มอบหมายให้ บุคลากร กศน.อำเภอกะทู้ จัดเตรียมเอกสารและสถานที่สอบในการสอบปลายภาค ๑/๒๕๖๔
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ นางสาวกนกอร มากนคร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกะทู้ ประชุมบุคลากรเพื่อติดตามการสอบปลายภาคเรียนที่๑/๒๕๖๔ ณ กศน.อำเภอกะทู้
วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางสาวกนกอร มากนคร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกะทู้ มอบหมายให้ นางสาาวสุภัคดิ์ เชื้อสง่า ครูกศน.ตำบลกมลา จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการอบรมส่งเสริมชีวิตวิถีใหม่ห่างไกลโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ณ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอกะทู้

ระบบรับ-ส่ง หนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์