หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
 
Warning: include(core_main/language/.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in D:\AppServ\www\kathu\phuket\core_main\function\function_button.php on line 257

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'core_main/language/.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in D:\AppServ\www\kathu\phuket\core_main\function\function_button.php on line 257
  วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสุรนันท์ สุขใส ครูชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินสถานการณ์โควิด - ๑๙ ( EOC) ระดับอำเภอ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต แทน ผอ.กศน.อำเภอกะทู้ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกะทู้ ชั้น ๒  
      


: กศน.อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
: 2564-10-28