หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง 
ข่าวย้อนหลัง
 
  วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสุรนันท์ สุขใส ครูชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย

  วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการตรวจสอบ GPA/PR ของนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ

  วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางสาวกนกอร มากนคร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกะทู้ มอบหมายให้ นางสาวสุพิชญา สระแก้ว

  วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ บุคลากรกศน.อำเภอกะทู้เข้าร่วมรับฟังนโยบายการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการ

  วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางสาวกนกอร มากนคร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกะทู้ และบุคลากร กศน.อำเภอกะทู้ ร่วมก

  วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดภูเก็ต เยี่ยมสนามสอบ N-net สนามสอบ กศน.อำเภอกะทู้ โรง

  วันที่ ๙ - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางสาวกนกอร มากนคร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกะทู้ และบุคลากรเข้าร่วมทำอาหารกล่

  วันที่ ๙ ตุลาคม ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. นางสาวกนกอร มากนคร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกะทู้ มอบหมายให้นางสาวสุพิชญา

  วันที่ ๘ ตค.๒๕๖๔ ต้อนรับ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ใ

  วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นท

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ต่อไป