หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ 9-11 พ.ย. กศน.ต.กะทู้ นำนักศึกษาเข้าร่วมออกบูธกิจกรรม งานถนนเด็กเดิน ณ สวนสาธารณะลานกีฬา @อ.กะทู้
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 รับการนิเทศ ติดตาม การปฏิบัติงาน จากนางมีนา กิติชานนท์ ผอ.สนง.กศน.จังหวัดภูเก็ต และคณะ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมพิกุลทอง กศน.อำเภอกะทู้
วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ ณ โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ
วันที่ 24-25 กันยายน 2562 ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลโครงการฯ ประจำปี 62 ณ โรงแรมพราวภูเก็ต
วันที่ 23 ก.พ.60 จัดอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้เทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี ณ อาคารเอนกประสงค์ รพ.สต.กะทู้
วันที่ 21 ก.พ.60 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากก ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต
วันที่ 13-17 ก.พ.60 จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกายและกิจกรรมเข้าจังหวะ ณ สวนสาธารณะลานกีฬา@อ.กะทู้
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 กศน.ตำบลกะทู้ จัดโครงการตรวจสุขภาพนักศึกษา กศน. ณ รพ.สต.กะทู้
วันที่ 13 ม.ค. 60 กิจกรรมอบรมสร้างจิตสำนึกมีวินัยขับขี่ปลอดภัยฯ ณ รพ.สต.กะทู้

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 ต่อไป