หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 รับการนิเทศ ติดตาม การปฏิบัติงาน จากนางมีนา กิติชานนท์ ผอ.สนง.กศน.จังหวัดภูเก็ต และคณะ