หน้าหลัก    ดาวน์โหลด    รายละเอียดไฟล์ 
รายละเอียดไฟล์
 
Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for web1/web/mainfile/2014-08-23_10-58-45_0.281251.doc in D:\AppServ\www\kathuclc\core_main\module\web\download\preview_file.php on line 203
บทที่ 3 วิธีดำเนินงาน


หมายเหตุ ในกรณีที่ประเภทไฟล์เป็น VDO ระบบจะมีข้อจำกัดในการแสดงผลข้อมูลได้เฉพาะนามสกุลไฟล์
ซึ่งผู้ใช้สามารถ Click Download เพื่อแสดงผลที่เครื่อง Client ได้

ชื่อไฟล์ :   2014-08-23_10-58-45_0.281251.doc
ขนาดไฟล์ :   0.00 b
Click