หน้าหลัก    ผลงานของเรา 
ผลงานของเรา
 
วันที่ 22 ก.ค.59 ได้รับรางวัลการเขียนเรียงความ "ครูดีในดวงใจ" ดีเด่นอันดับ 1 ตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     
วันที่ 23 ก.พ.59 เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติงานติดต่อกันเป็นเวลานาน (เข็มทองแดง) 10 ปี 
     
รางวัลพนักงานราชการมีผลงานดีเด่น (การประเมินครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558) 
     
รางวัลครูดีศรีภูเก็ต ประจำปี 2558 
      รางวัลครูดีศรีภูเก็ต ประจำปี 2558
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเว็บไซต์สถานศึกษา ประจำปี 2557 
     
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การจัดกิจกรรมอาเซียนศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗ 
         ได้รับรางวัลชนะเลิศการจัดกิจกรรมอาเซียนศึกษา ตามโครงการจัดการศึกษาทางไกล เพื่อพัฒนาบุคลากร กศน.ด้านอาเซียนศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗ ในระดับจังหวัด
ผ่านการประเมินสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ประจำปี ๒๕๕๗ 
      การประเมินสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ประจำปี ๒๕๕๗