หน้าหลัก    ผลงานของเรา 
ผลงานของเรา
 
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอกะทู้ ได้รับรางวัลที่ 2 ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มอันดามัน ประเภท ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 
     
นางสาววราภรณ์ คำเขียว รับรางวัล ที่ 1 บรรณารักษ์ กศน. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2563 ให้ไว้ ณ วันที่ 8 กันยายน 2564 
     
นางสาววราภรณ์ คำเขียว ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับภาคใต้ประเภท บรรณารักษ์ดีเด่น ประจำปี 2563 ณ วันที่ 22 เมษายน 2564 
     
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอกะทู้ ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับภาคใต้ ประเภท ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 ณ วันที่ 22 เมษายน 2564 
     
นางสาววราภรณ์ คำเขียว ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มอันดามัน ประเภท บรรณารักษ์ดีเด่น ประจำปี 2563 ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564 
     
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอกะทู้ ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มอันดามัน ประเภท ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564 
     
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอกะทู้ ได้รับโล่เกียรติคุณ รางวัลที่ 2 ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ณ วันที่ 8 กันยายน 2563 
     
นางสาววราภรณ์ คำเขียว ได้รับรางวัลที่ 2 ระดับภาคใต้ประเภท บรรณารักษ์ดีเด่น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 
     
รางวัลที่ 1 ระดับภาคใต้ ประเภท ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 
     
นางสาววราภรณ์ คำเขียว ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มอันดามัน ประเภท บรรณารักษ์ดีเด่น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 
     
   ก่อนหน้า [1] 2 ต่อไป