.

 

ยินดีต้อนรับ สู่ กศน.ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

 
 
 
 
 
 
 
คุณคิดว่าภาษาอังกฤษสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ?
นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
นำไปประกอบอาชีพ
นำไปศึกษาต่อ
เป็นการพัฒนาตนเอง
 
พฤศจิกายน 2566
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566
 
  หน้าหลัก    ��������������������������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������������������������
 

 

สาระการเรียน ๕ สาระ คือ
๑) สาระทักษะการเรียนรู้
ระดับประถม
ระดับมัธยมตอนต้น
ระดับมัธยมตอนปลาย
๒) สาระความรู้พื้นฐาน
ระดับประถม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๓) สาระการประกอบอาชีพ
ระดับประถม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๔) สาระทักษะการดำเนินชีวิต
ระดับประถม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๕) สาระการพัฒนาสังคม
 ระดับประถม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
 

นางสาวกนกอร  มากนคร
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกะทู้
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอถลาง

นายกฤษฎา  สุวลักษณ์
ครู กศน.ตำบลไม้ขาว 

 
กศน.ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
หมู่ที่ 3 บ้านสวนมะพร้าว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Tel : 088-791-2986  Fax : 076-311-992
Email : kshamtaro@gmail.com