.
ยินดีตอนรับเข้าสู๋
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดภูเก็ต
 
 
 
 
 
 
 
ความพึ่งพอใจการใช้บริการห้องสมุดประชาชนจังหวัดภูเก็ต ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������
 

 การบริการของห้องสมุดประชาชนจังหวัดภูเก็ต

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดภูเก็ต มี 2 ห้อง ประกอบด้วย
ห้องที่ 1
 
                 1.บริเวณเคาน์เตอร์ให้บริการยืม – คืน : เป็นบริเวณที่เจ้าหน้าที่ให้บริการกับผู้ที่มาใช้บริการ เช่น บริการยืม – คืน, บริการอินเตอร์เน็ต,บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ฯลฯ
                2.บริเวณที่อ่านหนังสือ ประกอบด้วยหนังสือนวนิยาย,วารสาร,แบบเรียน กศน.ประถม, ม.ต้น,
ม.ปลาย
              3.มุมบริการอินเตอร์เน็ต ให้บริการอินเตอร์เน็ตแก่ผู้ใช้บริการ ทุกเพศ ทุกวัย
              4.มุมโสตทัศน์วัสดุ ประกอบด้วย CD, VCD
ห้องที่ 2
            1.ริเวณหนังสืออ้างอิง ประกอบด้วย หนังสืออ้างอิงประเภทต่างๆ เช่น พจนานุกรม สารานุกรม ซึ่งให้บริการแก่ผู้ใช้บริการเฉพาะภายในห้องสมุดเท่านั้น
           2.มุมภูเก็ต ประกอบด้วย หนังสือเกี่ยวกับประวัติ ประเพณี และเรื่องราวต่างๆ ของจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดอื่นๆ ในประเทศไทย
          3.มุมหนังสือทั่วไป ประกอบด้วย หนังสือทั่วไป
         4.มุมเด็กและเยาวชน ประกอบด้วย หนังสือเด็กและเยาวชน
 
การจัดหมวดหมู่ทรัพยากร
          ห้องสมุดประชาชนจังหวัดภูเก็ต จัดหมวดหมู่หนังสือในระบบทศนิยมดิวอี้
 
เวลาเปิด-ปิด
วันจันทร์ – ศุกร์           เวลา 08.30 – 16.30 น.
          วันเสาร์ – อาทิตย์         เวลา 09.00 – 17.00 น.
          ปิด วันนักขัตฤกษ์และวันหยุดพิเศษ
การสมัคร
          1.นิสิต นักศึกษา นักเรียน
          2.ประชาชนทั่วไป
          3.พระภิกษุสงฆ์ สามเณร
หลักฐานในการสมัคร
          1.รูปถ่าย (หน้าตรง) ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
          2.บัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน
 
 
 

 

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หนังสือรางเลือนฉบับ e-book

 
 
กันยานยน 2566
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 30 กันยานยน 2566
 
 
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดภูเก็ต
33/44 ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
Tel : 076-211277  Fax : 076-240440
Email : phuket@nfe.go.th