.
ยินดีตอนรับเข้าสู๋
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดภูเก็ต
 
 
 
 
 
 
 
ความพึ่งพอใจการใช้บริการห้องสมุดประชาชนจังหวัดภูเก็ต ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ���������������������������������������������-��������� 
���������������������������������������������-���������
 

 ระเบียบการยืม

         1.เมื่อสมัครเป็นสมาชิกแล้วสามารถยืมหนังสือได้ครั้งละไม่เกิน 4 เล่ม ภายในเวลา 7 วัน
         2.ห้ามนำบัตรสมาชิกของผู้อื่นมาใช้
         3.หนังสือชื่อเรื่องเดียวกัน ยืมได้เพียง 1 เล่มเท่านั้น
         4.หนังสือแต่ละเล่มสามารถยืมติดต่อกันได้เพียง 2 ครั้ง หากต้องการยืมต่อต้องทิ้งระยะห่างจาการยืมครั้งสุดท้าย 1 สัปดาห์
         5.เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรไว้ทุกครั้งที่ยืมวารสาร
ระเบียบการคืน
          1.นำหนังสือที่ยืมมาคืนตามกำหนดทุกเล่ม หากต้องการยืมต่อสามารถยืมต่อได้อีก 1 ครั้ง
          2.กรุณาบอกชื่อผู้ยืมหนังสือทุกครั้งที่คืนหนังสือ
          3.ส่งหนังสือเกินกำหนด เสียค่าปรับวันละ 2 บาท ต่อวันต่อเล่ม
 

 

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หนังสือรางเลือนฉบับ e-book

 
 
พฤศจิกายน 2566
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566
 
 
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดภูเก็ต
33/44 ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
Tel : 076-211277  Fax : 076-240440
Email : phuket@nfe.go.th