.

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองภูเก็ต ยินดีต้อนรับ

 
 
 
 
  Home page    Website map 
Website map
 
Menu on the top
Home page
The results of our work
Image activity
Contact us
Website map
Menu on the left
Home page
แนะนำ กศน.ยะลา
บุคลากร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ปรัชญาสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา
Acitvities
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
กฎหมาย / ระเบียบต่างๆ
Profile
ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย
ศูนย์ส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ศุนย์กระจ่ายสื่อการศึกษา
Site Map
All Course
ขอรับใบแสดงผลการเรียน
FAQs
LINK
Webboard
Guestbook
Download
Free WIFI
Menu on the right
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

นายสุรเชษฐ์ สุนทรากร

 ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอเมืองภูเก็ต

 

ผู้ดูแลเว็บไซต์

ระบบช่วยเหลือผู้เรียน

 


กศน.อำเภอเมืองภูเก็ต
33 / 44 ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
Tel : 076-211-277  Fax : 076-240-440
Email : mangphuket83@hotmail.com