.

กศน.อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ยินดีต้อนรับ

 
 

ใส่ Code ที่ต้องการ

 
 
 
 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ICT หลักสูตรพัฒนาเว็บไซต์ มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
  หน้าหลัก    แผนที่เว็บไซต์ 
แผนที่เว็บไซต์
 
เมนูส่วนบน
หน้าหลัก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
แผนที่เว็บไซต์
เมนูทางซ้าย
หน้าหลัก
แนะนำ กศน.อำเภอเมือง
บุคลากร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ปรัชญาสถานศึกษา
โครงสร้างการบริหารงาน
ระบบช่วยเหลือผู้เรียน
กิจการนักศึกษา
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
ดิจิทัลชุมชม
ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย
เศรษฐกิจพอเพียง
หนังสือเรียนออนไลน์
แผนที่เว็บไซต์
กศน.ตำบล.........
ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดภูเก็ต
ห้องสมุดประชาชนอำเภอถลาง
กลุ่มงานคลัง
กลุ่มแผนงาน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
หน่วยศึกษานิเทศก์
สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
สถาบันการศึกษาทางไกล
สถาบันกาศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
วิชาที่เปิดสอน
ศูนย์อาเซียนห้องสมุดประชาชน
เมนูทางขวา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ถาม-ตอบ
ลิงค์ต่าง ๆ
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
ขอรับใบแสดงผลการเรียน
Free WIFI
อ.อาธิป บูสา
 

นางขวัญใจ ศุภทรัพย์
ครูชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองภูเก็ต

 

ผู้ดูแลเว็บไซต์

ระบบช่วยเหลือผู้เรียน

เช็ครายวิชา

เช็คเกรด

ลงทะเบียน

รายชื่อผู้ที่คาดว่าจะจบ

แจ้งผลสอบ

คลิ๊กเลย

 
 

กศน.อำเภอเมืองภูเก็ต
33 / 44 ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
Tel : 076-211-277  Fax : 076-240-440
Email : mangphuket83@hotmail.com