หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ของ ของนักศึกษากลุ่มโลมาป่าตอง 32, 31, 22 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 58 ลานโลมาป่าตอง
กิจกรรมการพบกลุ่มภายในชั้นเรียน อาคาร ศรช.ป่าตอง
องค์การนักศึกษา กศน.ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
ค่ายธรรมะวัดเทพวนาราม (วัดม่าหนิก) 11-13 กค. 58
น.ส. สุนิษา เลาะสุริยา มอบผ้าม่านให้กับอาคาร ศรช. ป่าตอง
กิจกรรมเดินจงกรม ค่ายธรรมะวัดม่าหนิก
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ที่ห้องประชุม อนุภาษภูเก็ตการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558 ที่ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีป่าตอง
กิจกรรมวันปฐมนิเทศภาคเรียนที่ 2/58 โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานฯในพิธี
นักเรียนโรงเรียน อบจ.ไม้เรียบ รำไทยต้อนรับประธานฯ
ท่านรองฯผู้ว่าภูเก็ต ท่านรองฯ กศน.ภูเก็ต ท่านนายอำเภอกะทุ้ และท่านรักษาการ ผอ.กศน.กะทู้
ท่านรองผู้ว่าฯ ภูเก็ตและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานปฐมนิเทศ
นักศึกษา กศน. อำเภอกะทู้จำนวน 425 คนเข้าร่วมการปฐมนิเทศโดยพร้อมเพรียงกัน
ครูพรมมา สิทธิ์ทอง บรรยายในหัวข้อ เงื่อนไขในการจบหลักสูตรให้กับผู้เข้ารับการปฐมนิเทศฟัง
นักศึกษา กศน.รุ่นที่จบหลักสูตร รับประกาศนียบัตรกันถ้วนหน้า