.

กศน.ตำบลรัษฎา  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  ยินดีต้อนรับ

 
 
 
 
 
 
 
1.การให้ข้อมูลข่าวสารของเว๊บไซท์ กศน.ตำบลรัษฎา ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

 

 


ASEAN

 

 

 

 

 

  Home page    Website map 
Website map
 
Menu on the top
Home page
The results of our work
Image activity
Contact us
Website map
Menu on the left
Home page
กศน.ตำบลรัษฎา
บุคลากร
นโบาย
Profile
Acitvities
Contact Us
Site Map
บ้านหนังสืออัจฉริยะ
Download หนังสือแบบเรียน
สำนักงาน กศน.
กศน.อำเภอเมืองยะลา
กศน.อำเภอรามัน
กศน.ตำบล ทั้ง 58 แห่ง
ห้องสมุดประชาชน...........
All Course
MMS
e-Library
Menu on the right
FAQs
LINK
Webboard
Guestbook
Download
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลรัษฎา
 
 
 

                    นายสุรเชษฐ์ สุนทรากร

                  ผอ.สกร.อำเภอเมืองภูเก็ต

               นางสาวจันธิราย์ พิบาลฆ่าสัตว์

                          ครู กศน.ตำบล

 
กศน.ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
1/5 ม.1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
Tel : 076-211277  Fax : 076-240440
Email : nfe.tumbon.rasada@hotmail.co.th