.

กศน.ตำบลรัษฎา  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  ยินดีต้อนรับ

 
 
 
 
 
 
 
1.การให้ข้อมูลข่าวสารของเว๊บไซท์ กศน.ตำบลรัษฎา ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก     
 

 ผู้บริหารสถานศึกษา

 

นางขวัญใจ  ศุภทรัพย์

ครูขำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผอ.กศน.อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

 

                                   บุคลากรทางการศึกษา

                         
                        

               นางกนกวรรณ   เดชรักษา 

                         ครู อาสาสมัครฯ 

 

 

 

     

นางสาวจันธิราญ์  พิบาลฆ่าสัตว์

ครู กศน.ตำบล

                    นางสาวนาฏยา   เซ่งเข็ม

ครู กศน.ตำบล

 

 

 

 

 


ASEAN

 

 

 

 

 

 
 
 
กศน.ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
1/5 ม.1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
Tel : 076-211277  Fax : 076-240440
Email : nfe.tumbon.rasada@hotmail.co.th