.

กศน.ตำบลรัษฎา  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  ยินดีต้อนรับ

 
 
 
 
 
 
 
1.การให้ข้อมูลข่าวสารของเว๊บไซท์ กศน.ตำบลรัษฎา ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

 

 


ASEAN

 

 

 

 

 

  หน้าหลัก     
 

 ผู้บริหารสถานศึกษา

 

  

นายสุเชษฐ์  สนทรากร

ผอ.กศน.อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

 

                                   บุคลากรทางการศึกษา

                         
                        

               นางกนกวรรณ   เดชรักษา 

                         ครู อาสาสมัครฯ 

 

 

 

     

นางสาวจันธิราย์  พิบาลฆ่าสัตว์

ครู กศน.ตำบล

                    

 

 

S__11337736.jpg
 
 
 

                    นายสุรเชษฐ์ สุนทรากร

                  ผอ.สกร.อำเภอเมืองภูเก็ต

               นางสาวจันธิราย์ พิบาลฆ่าสัตว์

                          ครู กศน.ตำบล

 
กศน.ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
1/5 ม.1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
Tel : 076-211277  Fax : 076-240440
Email : nfe.tumbon.rasada@hotmail.co.th